top of page
geordanna-cordero-5NE6mX0WVfQ-unsplash.jpg
geordanna-cordero-5NE6mX0WVfQ-unsplash.jpg

Om Drammen Kvinnehelsehus

Vi gir kvinner i ulike livssituasjoner lik tilgang og muligheter til bedre helse, livskvalitet og nettverk.

Et kvinnehelsehus i regi av sanitetskvinnene er et sted som har helse- og veiledningstilbud og aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Kvinnehelsehuset skal fungere som en åpen møteplass i trygge former i lokalsamfunnet og dekke en større geografisk region. 

thumbnail_Morsrollen.png
Unge jenter.png
thumbnail_Kunnskapsformidling.png
KvinnehelsehusetDrammen_JSEnger-OrdførerKlipperSnor.jpg

Åpningen av Drammen kvinnehelsehus.  1.Juni 2023, Ordfører Monica Myrvold Berg. 

Kvinnehelsekonferanse

Onsdag 31.Mai 2023 arrangerte Drammen Sanitetsforening, i samarbeid med Drammen Kommune og Næringsforeningen en kvinnehelse konferanse. Konferansen ser på funnene i kvinnehelseutvalgets rapport, og tar for seg utvalgte sykdommer som i hovedsak rammer kvinner.

350706051_280629911055006_6476933017707447413_n.jpg

Kvinnehelsehuset

Alle kvinnehelsehusene skal ha aktiviteter tilpasset lokale behov, som bidrar til å styrke kvinners helse, livskvalitet og nettverk. Det vil være nyttig for alle, men spesielt tilrettelagt for sårbare kvinner som har størst utfordringer med helse og tilgang til vanlig tjenestetilbud, slik som nylig innvandrende kvinner, kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, kronisk syke m.m.  

logooo.png

KHH-aktiviteter

De nye aktivitetene i kvinnehelsehuset er blant annet helsecafe hver onsdag, kvinner i fokus hver tredje tirsdag i måneden og senior i fokus, som er tredje mandag i måneden. 

303120407_5287192734667115_772233322621705575_n.jpg
bottom of page