top of page

Om Drammen Sanitetsforening

Drammen sanitetsforening ble stiftet i 1896, og har siden den gang jobbet med aktuelle saker og problemstillinger i lokalsamfunnet. Våre mål er å fremme kvinners helse og livsvilkår, bidra til en inkluderende og trygg oppvekst og skape trygge lokalsamfunn. 

Betzy Børresen, senere Betzy Kjeldsberg var en viktig aktør i stiftelsen av den lokale foreningen. Akkurat som i dag, jobbet Drammen Sanitetsforening med aktuelle saker og problemstillinger i lokalsamfunnet. Gjennom tidene har det vært utdanning for både sykepleiere og barnepleiere i regi av foreningen. 

Tuberkulose var en utbredt sykdom i hele Norge for over 100 år siden, og Drammen var intet unntak. I 1899 var 25% av alle dødsfall relatert til tuberkulose. Dette gjorde at Drammen Sanitetsforening opprettet egne boliger for familier med sykdommen, og i 1914 stor Drammens første sanatorium ferdig. 

I 1969 kjøpte vi villaen vi nå holder til i i Amtmand Bangsgate 1 sentralt i Drammen. I 2020 kjøpte vi også nabohuset 1a. Forholdene ligger nå til rette for at Drammen Sanitetsforening kan komme enda mer på banen med aktiviteter tilpasset lokale behov.  

_edited.jpg

Våre lokaler i Drammen

Villa Fredrikke Drammen Sanitetsforening.jpg
Villa Fredrikke

Drammen Sanitetsforening sitt hus som ble kjøpt i 1968 og ligger fantastisk til i Amtmand Bangsgate 1. I dag driver Drammen Kommune Villa Fredrikke Aktivitetshus her på dagtid. Dette er et aktivitetssenter for hjemmeboende med tidlig dement fase. Dette ble startet opp i 2011 i samarbeid med Drammen sanitetsforening og er i dag en foregangsmodell for mange andre kommuner rundt om i Norge. Drammen sanitetsforening har en rekke aktiviteter på Villa Fredrikke. Blant annet blir våre temamøter avholdt her og det er også i dette huset Sisterhood Drammen har sin base i 2.etg.

Villa Nora Drammen Sanitetsforening.jpg
Villa Nora

Drammen Sanitetsforening kjøpte i 2020 Amtmand Bangsgate 1a fra privat eie. Dette er vårt nye aktivitetshus og vi skal fylle dette med en rekke ulike aktiviteter. I 2.etg blir det laget et skriverom hvor forfattere og andre fra lokalmiljøet blir invitert til å søke om plass i en gitt tidsperiode for å ha et sted å skrive. Dette vil gjøre at huset blir brukt på daglig basis og at det blir et levende hus. Utover høsten vil en rekke nye aktiviteter bli presentert og disse vil foregå på Villa Nora.

Stiftelsen Verven Eldreboliger

13 koselige leiligheter der våre medlemmer har fortrinnsrett!

verven-2.jpg
Kontakt oss

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

bottom of page