top of page

Er du interessert i styrearbeid og kvinnehelse?


Da kan det hende en styreplass i Drammen sanitetsforening er aktuell for deg. I slutten av februar er det årsmøte i Drammen sanitetsforening og valgkomiteen er nå på utkikk etter kandidater til styreverv som er på valg. Det skal både velges nestleder og styremedlem. Det å inneha et styreverv i Drammen sanitetsforening er basert på frivillighet og engasjement. Det er allikevel mye man får igjen for å bruke av sin tid på et slikt verv. Ønsker du kontakt med valgkomiteen så send gjerne en mail til bente@drammensanitetsforening.no eller ring oss på 48285702


Om styrearbeid i Drammen sanitetsforening

 • Det er jevnlige styremøter gjennom året, disse møtene er på kveldstid

 • Styret skal peke ut strategien og veien videre for Drammen sanitetsforening

 • Fokuset på kvinnehelse og barn/unges oppvekstsvilkår er kjernesakene for Drammen sanitetsforening og styret ønsker å styrke fokuset på disse områdene fremover

 • Særskilt hjertesak for Drammen sanitetsforening er vold i nære relasjoner og styrking av unge jenter

 • Fremtidens sanitetsforening må forenes med tradisjonelt foreningsarbeid på en god måte, dette er også noe styret er opptatt av å jobbe med

Om deg som er interessert i styrearbeid


 • Vi ønsker kandidater som har et engasjement for kvinnehelse og barn/unges oppvekstsvilkår, og som vil bli en del av våre stemme inn i foreningen og ut mot vårt lokalsamfunnet.

 • Du er engasjert både i spennende langsiktige oppgaver, samt at du ønsker å bidra praktisk i foreningen når behov.

 • Du er ikke redd for å si din mening, bli med på gode diskusjoner og kan bidra med planleggingsarbeid for foreningen

Drammen sanitetsforening tilbyr


 • Tilpasset styrevervopplæring

 • Plass i et velfungerende styre som har ansatte som ivaretar den daglige driften

 • Gode muligheter for å engasjere seg i sine hjertesaker innen kvinnehelse og barn/unges oppvekstvilkår

 • Samlinger og ulike kurs i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening

Dersom du synes dette virker spennende, men ennå ikke er medlem i Drammen sanitetsforening - fortvil ikke. Meld deg inn og betal kontingent for 2023 innen 1.februar 2023, så kan du stille til valg. Link for innmelding: Bli medlem | Norske Kvinners Sanitetsforening (sanitetskvinnene.no)


Ta gjerne kontakt for oss om du ønsker mer informasjon, under er kontaktinformasjon til daglig leder og styrets leder. De kan gi deg god informasjon og så kan vi få valgkomiteen til å ta kontakt med deg dersom du ønsker å stille til valg.


Daglig leder Bente Bostrøm, bente@drammensanitetsforening.no, tlf.nr 48285702


Styrets leder Siri Røsbak Glosli, styret@drammensanitetsforening.no, tlf.nr 99619689

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page