top of page

Kløverkafé - et pårørendetilbud


Drammen sanitetsforening starter opp pårørendegruppe for de som er pårørende til pleietrengende hjemmeboende over 65 år. Gruppen er ikke diagnosespesifikk, men et tilbud til pårørende som trenger både faglig påfyll, et pusterom i hverdagen og et utvidet nettverk.

Temaer vi vil berøre er: - Hvordan kan pårørende ivareta seg selv - Testamentet - Fysisk og psykisk helse - Døden og tiden etter Vi vil også ta opp andre temaer dere selv er opptatt av.


Vi starter opp med første møte mandag 27.september kl 18.00 på Villa Fredrikke (Amtmand Bangsgate1.) Tema for dagen blir foruten å bli litt kjent, hvordan ivareta seg selv som pårørende til en syk/pleietrengende Foredragsholder er Frøydis Høyem, seniorrådgiver fra Norske Kvinners Sanitetsforening De øvrige datoene utover høsten vil være: Mandag 18.oktober Mandag 15.november Mandag 13.desemberPårørende representerer livgivende ressurser fordi de er mennesker som bryr seg, og som den syke har tillit til. Kjærligheten fra dem som står nær påvirker

motstandskraften og er en kilde til overlevelse.

- Mads GilbertTilbudet er gratis, og det er ingen påmelding i forkant, velkommen til oss


Brita Ladehaug og Siri Møller, Drammen sanitetsforening

66 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page