top of page

Livet etter overgrep: Å ta gleden tilbake

Et foredrag for alle kvinner, spesielt for deg som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller jobber med utsatte. Beate Alstad og Malin Wästlund, ved DPS Sykehuset Telemark HF, har fra 2019 holdt kurs for kvinner som har vært utsatt for seksuelle krenkelser og overgrep. Målet er å gjenerobre seksualiteten.

I helsevesenet og i utdanningssystemene mangler det kunnskap og verktøy i møte med seksualitet som har blitt utfordrende og problematisk. Ett samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Telemark, Norske Kvinners Sanitetsforening og Stiftelsen Dam førte til at erfaringene fra kursene ble til en bok. Kurset og boka «Omkampen» er bygd på to likeverdige søyler av seksualitet- og traumekunnskap.
I tillegg til Beate og Malin vil det være med to kvinner som har vært deltagere på kursene og er en del av ekspertpanelet delta på vårt møte i Drammen. Dette er Silje Engbråten, som også har laget den flotte illustrasjonen, og Jeanette Knedal.

Hittil har Beate og Malin hatt 12 fulltegnede kurs med kvinner som har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep. Kurset utvikles kontinuerlig etter tilbakemeldinger og evalueringer.Kom på foredraget mandag 6 mai, vi åpner dørene 16.30 og vil servere litt mat før vi starter ca kl 17.00. Arrangementet vil vare i ca 2. timer


Er du selv utsatt for overgrep og opplever det vanskelig å være med på et åpent møte du ta kontakt med daglig leder i Drammen Sanitetsforening, Bente Bostrøm på tlf. 48285702. Vi vil også ha et lukket møte med påmelding på et annet tidspunkt.


Drammen Kvinnehelsehus

Norske Kvinners Sanitetsforening Sykehuset Telemark Støttet av Stiftelsen DAM
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page