top of page

Språkvenn er et tilbud til minoritetskvinner i alle aldre
Språkvenn er et gruppetilbud til minoritetsspråklige kvinner i alle aldre. Tilbudet er gratis og åpent for alle innvandrede kvinner i Norge, uavhengig av oppholdsstatus. Gjennom Språkvenn tilbys møteplasser der integrering, helseinformasjon, samtaler og felles opplevelser er i fokus. Aktivitetene tilpasses lokalt etter behov, og det er ingen krav til deltakernes norsknivå. Målet er at aktivitetene øker helsekompetansen, stimulerer til samtale og øker kjennskapen og tilhørigheten til det norske samfunnet.


Det er på tide å starte opp Språkvenn igjen på Villa Fredrikke. Vi inviterer minoritetsspråklige kvinner i alle aldre til et sosialt og hyggelig møte mandag 29.august kl 18.30.

Vi ønsker velkommen tilbake til tidligere deltagere og varmt velkomment til nye kvinner som ønsker seg en uformell arena hvor man kan både øve på norsk, få verdifull helseinformasjon og ikke minst få et større nettverk.


Velkommen til oss <3

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page