top of page

Drammen Sanitetsforening ble stiftet 30.oktober 1896. En viktig aktør i dette arbeidet var Betzy Børresen, senere Kjeldsberg. 
Akkurat som i dag, jobbet Drammen Sanitetsforening da med aktuelle saker og problemstillinger i lokalsamfunnet. Gjennom tidene har det vært utdanning både for sykepleiere og barnepleiere i regi av foreningen. 
Tuberkulose var en utbredt sykdom i hele Norge, Drammen var her intet unntak. I 1899 var 25% av alle dødsfall relatert til tuberkulose. Dette gjorde at Drammen Sanitetsforening opprettet egne boliger for familier med sykdommen og i 1914 stod Drammens første sanatorium ferdig. 

I 1969 kjøpte Drammen Sanitetsforening villaen i Amtmand Bangsgate 1, og 2020 kjøpte vi nabohuset, Amtmand Bangsgate 1a. 

Forholdene ligger nå til rette for at Drammen Sanitetsforening kan komme enda mer på banen med aktiviteter tilpasset lokale behov.

Sisterhoodgrupper

Åpne kvelder 

Jentivalen

Sistercamp Drammen

Grow up

Image by Hannah Busing

Språkvennkvelder

Internasjonalt kompetansenettverk

Systue 

Svømmekurs

Sykkelopplæring

Image by Headway

Foredrag

Strikketreff

Generasjonsmøter 

Seniorcafé og seniorturer

Kløvercafé

Image by Renáta-Adrienn

Fastelavn

Russedagen 

Pride Parade 

Jentivalen 

...og mer

Image by Jason Leung

Språkvennkvelder

Siste tirsdag i mnd. (18.00-20.00) 

Et sosialt møtested hvor minoritetskvinner snakker norsk sammen.

Internasjonalt kompetansenettverk

Se kalender

Her vil vi tilby minoritetskvinner kompetansehevende tiltak. Dette kan være f.eks sykurs, svømmekurs, sykkelkurs og vi vil i samarbeid med K2 Kompetanse tilby kurs i digitale ferdigheter.

Systue

Starter opp høsten 2020 

I tillegg til å tilby sykurs vil vi her kunne ha faste kvelder etter ønske for de som ønsker å benytte seg av symaskin.

Svømmekurs

Mer info kommer

I samarbeid med Danvik Folkehøyskole arrangerer vi svømmekurs for innvandrerkvinner. Dette kurset settes opp etter behov og det er gratis å delta.

Sykkelopplæring

Mer info kommer

Drammen sanitetsforening stiller med instruktører og frivillige til å holde sykkelkurs for innvandrerkvinner. Vi har sykler og kan kurse i grupper på 5 personer.

bottom of page