top of page

Acerca de

geordanna-cordero-5NE6mX0WVfQ-unsplash.jpg

Omsorgsberedskap

Om oss

Drammen Omsorgsberedskapsgruppe vil i samarbeid med Røde Kors og Norsk Folkehjelp lage en avtale med Drammen kommune om bistand ved ulike hendelser. Sanitetskvinnene bistår i leteaksjoner, ved ulykker og i kriser. Frivillige fra lokale sanitetsforeninger har lokalkunnskap og gir omsorg til både de som blir rammet og hjelpemannskaper.

Norske Kvinners Sanitetsforening startet som en beredskapsorganisasjon i 1896. Om unionsoppløsningen skulle lede til krig, ville sanitetsforeningen være forberedt til å hjelpe. I den forstand startet de utdanning av sykepleiere og produksjon av sanitetsmateriell. Slik ble navnet Norske Kvinners Sanitetsforening til!

350923566_1023736771954068_2103721470137251593_n.jpg

I Drammen har vi de siste årene bistått både under pandemien, i etterkant av brannen på Fjell og under flyktningetilstrømmningen som resultat av krigen i Ukraina.

Ønsker du å stå på vår liste?

Registrer deg her.

received_3518697941704247.jpeg
302247021_5299238576795864_5968306574367358014_n.jpg
20230809_174000.jpg
bottom of page