top of page
geordanna-cordero-5NE6mX0WVfQ-unsplash.jpg

Vold i nære relasjoner

For kvinner som står i, og eller har vært i vanskelig relasjonsbrudd med partner, religion, kultureller familie

NORA

Nora er en livsmestrings gruppe for kvinner som står i, eller har vært i vanskelig relasjonsbrudd med en partner, familie, sekt og eller religion. Navnet Nora på arabisk betyr lys, og målet er livsmestring etter brudd fra partner, familie osv. Nora er en gruppe vi har i samarbeid med familievernkontoret i Drammen, Bufetat region sør. Nora gruppen hos familievernkontoret har et fokus på rettigheter, lover og regler. Nora gruppen hos i Drammen Sanitetsforening har et fokus på å bygge nettverk og å styrke kvinners selvfølelse, til å klare å komme seg tilbake til en normal hverdag. 

I%20shot%20this%20picture%20in%20a%20breathtaking%20wheat%20field%20in%20Mexico%20as%20the

Ressursvenn

Flere voldsutsatte opplever ofte å stå helt alene etter brudd med voldsutøver. Mange mangler tro på seg selv. Mangel på sosialt nettverk og støttespillere øker risikoen for at kvinnen går tilbake til voldsutøver. 

I vår aktivitet Ressursvenn kobler vi den voldsutsatte sammen med en frivillig når situasjonen rundt er trygg og stabil. Som frivillig ressursvenn skal man være en støttespiller, et medmenneske og en venn, og hjelpe den voldsutsatte å finne sine ressurser i en ny hverdag.

I samarbeid med Krisesenteret i Drammen tilbyr vi Ressursvenn til kvinner som er i og eller flytter ut av Krisesenteret. 

to hender som beskytter seg mot vold.jpg
bottom of page