top of page

Velkommen 2024

Vi runder av 2023 med nok en gang å si - for et år!!

Drammen sanitetsforening har nådd mange mål og hatt mye aktivitet. 5.juni ble Drammen Kvinnehelsehus offisielt åpnet med en flott og høytidelig markering. Her ser dere tidligere ordfører, Monica Myrvold Berg idet snoren klippes. Dette skjedde dagen etter vi i samarbeid med Drammen kommune og Næringsforeningen arrangerte Drammens aller første kvinnekonferanse. For en suksess det var!


Drammen Kvinnehelsehus et er lavterskel hus hvor vi tilbyr trygge fysiske møteplasser for kvinner med ulike behov. Vi legger til rette for sosiale møteplasser og vårt mål er å bidra til at kvinner får økt helsekompetanse og blir enda bedre på å ivareta seg selv og sin helse.

Vi har flere samarbeidspartnere, de vi ønsker å trekke frem her er Drammen kommune, som vi i samarbeid med legger til rette for god og personlig kvinnehelse rettet særlig for kvinner i utsatte grupper. Tilbud her kan være samtaler med jordmor, innsetting av langtidsvirkende prevensjon og celleprøver.

I tillegg vil vi fremheve vårt samarbeid med Spiseforestyrrelsesforeningen (SPISFO). SPISFO tilbyr individuelle samtaler og etter hvert vil det komme tilbud om å bli med i grupper, både for mennesker som sliter med mat og pårørende. Til å begynne med blir de å treffe hos oss hver tirsdag fra kl 10.00-18.00. Vi kommer med mer info om dette om ikke så lenge


I slutten av november arrangerte vi for andre gang NORA-seminar sammen med Familievernkontoret. Dette er et seminar for alle som jobber med eller kommer i kontakt med kvinner som utsettes for vold. Her ble det sterke møter og fantastisk faglig påfyll om et folkehelseproblem. Kvinner som utsettes for vold er fortsatt et stort problem og gir langvarige utfordringer, også etter kvinnen klarer å komme seg ut fra et voldelig forhold. Kunnskap er en viktig nøkkel for de som skal hjelpe - og vi er stolte av at vi kan være med på å gi mer kunnskap.


Vi har mange faste aktiviteter hos oss som f.eks åpen Helsecafe hver onsdag fra kl 11.00-13.00. Her treffer du flotte frivillige med stort kompetansenivå. Hver onsdag er det et helserelatert tema som blir tatt opp i en uformell setting og det legges stor vekt på at dette er et sosialt treffsted. Her kan du samtale i gruppe, eller individuelt om du ønsker det.

Vi har Språkvenn, en sosial arena for de som ønsker å trene mer på å snakke norsk. Her er det også et helsefokus. Her tar vi opp temaer som er direkte rettet mot innvandrerbefolkningen. Det kan være særlige utfordringer kvinnene selv møter og det kan være kompetansebyggende i forhold til hva det norske helsevesenet rommer.Sisterhood - et nettverksbyggende tilbud til unge jenter. Det kommende halvåret er det jenter på 7 trinn på Bragernes skole som vil få tilbud om å delta på en fast gruppe frem til sommerferien. I tillegg er det åpne kvelder og ikke minst ferietilbud. Vi tilbyr aktiviteter som fremmer kreativitet, respekt og bidrar til at jentene som deltar knytter relasjoner på tvers av miljøer de kanskje ellers ikke ville gjort.


Vi arrangerer strikketreff og strikkefestival, vi gjør tradisjonsarbeid som maiblomst og fastelavnsris og mye annet. Sjekk gjerne ut vår kalender eller vår Fb-side: Facebook

Vi har i flere år nå sagt at neste år, det blir et roligere år. Vi tror ikke lenger på det, men vi tror at vi alle tilpasser oss og gjør det beste vi kan. Det er økende behov lokalt for både bistand for familier som trenger hjelp i tøffe økonomiske tider. Drammen sanitetsforening bidrar til dette ved å tilby møtesteder og sosiale fellesskap. Vi legger til rette for aktiviteter det er gratis å delta på, for våre medlemmer og andre. Vi tilpasser aktivitetene våre etter lokale behov. Samtidig har vi blikket utover mer enn noen gang. Verden er blitt mer komplisert. Krigen i Ukraina raser videre og gjør sterke inntrykk på oss, det samme gjør angrepene i Gaza og vi ser uskyldige barn blir de aller største taperne i konflikter verden over.


Til tross for dette, vi ser positivt på 2024 og er klare til å bidra der vi kan og der det er behov. Vi er nå en del av sivilberedskapen i Drammen kommune. Dette er vi sammen med de øvrige sanitetsforeningene i kommunen, Røde Kors og Folkehjelpa. Vi bidrar der kommunen har behov for vår beredskap. Vi gjorde det i forbindelse med flommen Hans og vi er klare til neste oppdrag, hva nå enn det blir.
Ønsker du å engasjere deg i vår forening? Vi trenger flere dedikerte og engasjerte frivillige, ta gjerne kontakt med oss Til slutt vil vi rette en stor takk til de mange frivillige som er tilknyttet vår forening og vår omsorgsberedskapsgruppe. Dere er unike og er med på å skape tilhørighet og gode sosiale nettverk!


Styret og ansatte i Drammen sanitetsforening ønsker dere alle et riktig Godt Nytt År!!Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page